Regulamin platformy B2B

Warunki współpracy
www.zakupygrawcom.pl to platforma biznesowa umożliwiająca przyjmowanie drogą elektroniczną zamówień na towar od podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Klientami, w celu wykorzystania go w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Grawcom funkcjonuje na rynku materiałów oraz urządzeń usługowych i produkcyjnych jako dostawca. Oznacza to m.in. dostarczanie produktów wyłącznie do ich dalszej obróbki lub odsprzedaży w ramach prowadzanej działalności gospodarczej przez odbiorców, a w przypadku urządzeń dla podmiotów gospodarczych, które są użytkownikami końcowymi lub hurtownikami.
Dostawcy nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją, więcej informacji w części Gwarancje.
 
Rejestracja
Warunkiem pełnego dostępu do platformy łącznie z podglądem cen na produkty oraz realizacją zamówień składanych przez Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem www.zakupygrawcom.pl jest wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego, zapoznanie się i zaakceptowanie Warunków współpracy  oraz otrzymanie potwierdzenia od Grawcom spełnienia warunków niezbędnych do współpracy i aktywowanie konta Klienta. Aktywowanie konta w dni robocze następuje w przeciągu 24 godzin od zarejestrowania.
Nowi Klienci, nie będący w bazie Grawcom, muszą dodatkowo przesłać e-mailem kopie dokumentów firmowych: aktualny odpis KRS-u lub zaświadczenie wpisu w CEIDG, REGON i NIP.
Tylko zarejestrowani Klienci mają podgląd w stany magazynowe produktów i ich ceny katalogowe.
Informujemy, że zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204), wszystkie podawane nam przez Państwa adresy elektroniczne służyć mają otrzymywaniu informacji handlowej w rozumieniu powołanej wyżej ustawy.
 
Polityka prywatności
Wszystkie dane przekazane przez Klientów w celu realizacji zamówień przez platformę www.zakupygrawcom.pl są przetwarzane i gromadzone tylko i wyłącznie w celu prawidłowego dostarczania zamawianych towarów oraz ich późniejszego rozliczania. Wszelkie otrzymywane dane są danymi podmiotów gospodarczych i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Produkty
Grawcom oferuje materiały, akcesoria, urządzenia oraz oprogramowanie. Przegląd całego asortymentu dostępny jest w firmowym Cenniku urządzeń i materiałów oraz na stronie www.grawcom.pl . Dokonywanie zakupów za pośrednictwem platformy www.zakupygrawcom.pl dotyczy tylko produktów tam publikowanych. Grawcom dołoży wszelkich starań aby produkty widoczne na platformie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi firmy, ale zastrzegamy sobie prawo ich uaktualnienia przy realizacji zamówienia.
W celu zakupu innych produktów z naszej oferty prosimy o kontakt z Działem Handlowym Grawcom.
Uwaga: wycofanie produktu z oferty może nastąpić bez uprzedzenia.
 
Ceny
Ceny na platformie dla Klientów Grawcom podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Każdorazowo stosowana jest cena aktualna związana z czasem realizowania zamówienia, czyli dniem wystawienia faktury VAT. Grawcom zastrzega sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.
Grawcom oferuje Klientom korzystne poziomy rabatowe, które związane są z wartością składanego zamówienia oraz indywidualnie ustalonymi warunkami dla Klienta. Rabaty nalicza się każdorazowo przy wystawianiu faktury sprzedaży VAT. Informacja o aktualnych rabatach Klienta dostępna jest u handlowca Grawcom drogą e-mailową lub telefonicznie.
 
Ogólne Warunki Finansowe (Płatności)
Współpraca finansowa pomiędzy Grawcom, a Klientem realizowana jest zgodnie z obowiązującą w firmie polityką finansowo-kredytową. Zakup towaru może nastąpić na przedpłatę, za pobraniem lub na przelew. Nowi Klienci Grawcomu mają do wyboru przedpłatę lub pobranie, pozostali Klienci zachowują wcześniej ustalone warunki zakupu. Warunki współpracy finansowej podlegają weryfikacji i mogą ulegać zmianie, a nawet dotyczyć cofnięcia odroczonego terminu płatności. Analizie podlega systematyczność zakupów, systematyczność i terminowość płatności oraz generowany poziom obrotów.
 
Transakcja na przelew

W przypadku braku przeterminowanych płatności faktura zostaje wystawiona zgodnie z ustalonym terminem płatności.


Transakcja na przedpłatę

W przypadku transakcji realizowanej na warunkach przedpłaty, przesyłka zostaje przekazana firmie kurierskiej po wpłynięciu pieniędzy na konto Grawcom. Każdorazowo Grawcom potwierdza kwotę do przelewu uwzględniającą rabaty i indywidualne warunki Klienta.
W przypadku braku zapłaty na konto w ciągu 3 dni, Grawcom ma prawo do usunięcia zamówienia bez powiadamiania zamawiającego.
 
Warunki uzyskania odroczonego terminu płatności
Każdy Klient, który dokonywał już zamówień w tradycyjny sposób np. telefon, e-mail i otrzymał odroczony termin płatności zachowuje ten rodzaj płatności przy zamówieniach składanych przez platformę biznesową.
Nowy Klient (już zarejestrowany w systemie www.zakupygrawcom.pl) może ubiegać się o przyznanie kredytu kupieckiego z odroczonym terminem płatności. Dotyczy Klientów, którzy dokonali przynajmniej trzech transakcji handlowych z Grawcom i dokonują regularnych zakupów w firmie.
W celu uzyskania kredytu kupieckiego konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów dodatkowych:
    • wniosku kredytowego i innych dokumentów wskazanych we wniosku (formularz o odroczonej płatności)
Decyzja o przyznaniu kredytu kupieckiego jest uzależniona od następujących parametrów:
    • dyscypliny płatniczej;
    • systematycznych zamówień
    • wielkości realizowanych oraz planowanych obrotów handlowych z Grawcom.
Grawcom zastrzega sobie prawo do skorzystania z pomocy profesjonalnych firm zajmujących się badaniem sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych bądź ubezpieczających kredyty kupieckie. W takich wypadkach istnieje prawdopodobieństwo konieczności dosłania dodatkowych dokumentów. Zastosowanie takiego rozwiązania gwarantuje Państwu uzyskanie optymalnego limitu kredytowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wiąże się jednak z wydłużeniem czasu oczekiwania na decyzję.
Grawcom zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia kredytu kupieckiego, jeżeli indywidualna analiza ryzyka kredytowego dokonywana przez analityków zewnętrznych lub Grawcom będzie negatywna. Decyzja negatywna nie musi być uzasadniana.
 
 Warunki realizacji zamówień
 Klienci Grawcom nie posiadający kredytu kupieckiego:
    • zamówienia na przedpłatę potwierdzane są drogą elektroniczną lub telefoniczną, podawana jest konkretna kwota do przelewu,
    • wysyłka towarów realizowana jest po wpłynięciu przedpłaty na rachunek bankowy nr: 24175000090000000000952591 w wysokości 100% wartości brutto złożonego zamówienia;
    • zamówienia towarów "za pobraniem" realizowane są do kwoty brutto: 4900 zł - płatność w kwocie brutto złożonego zamówienia jest płacona przy odbiorze, do rąk dostarczającego towar kuriera.
 
Klienci Grawcom posiadający kredyt kupiecki:
    • w przypadku braku przeterminowanych płatności zamówienia są realizowane w zależności od terminu ich wpływu, w granicach dostępnego limitu kredytowego;
    • w przypadku braku wolnego limitu kredytowego zamówienia są realizowane po wpłynięciu na rachunek Grawcom płatności i pod warunkiem, że żadna z płatności za wcześniejsze zakupy nie jest przeterminowana;
    • występowanie przeterminowanych płatności powoduje wstrzymanie dalszej sprzedaży do czasu uregulowania wszystkich należności tj. zapłaty za wszystkie zaległe faktury i noty odsetkowe.
 
W przypadku, gdy realizacja zamówienia wiąże się z koniecznością sprowadzenia produktów od producenta lub przedstawiciela producenta, wówczas Grawcom ma prawo oczekiwać od Klienta dokonania przedpłaty na rzecz Grawcom w wysokości 40% ceny produktów, których dotyczy konieczność sprowadzenia. Przedpłata powinna zostać dokonana nie później niż 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie nie będzie realizowane. Jeżeli Klient bezpodstawnie odmówi odbioru produktów, o których mowa powyżej, lub w inny sposób uniemożliwi realizację przez Grawcom zamówienia tych produktów, firmie Grawcom przysługiwać będzie żądanie od Klienta kary umownej w wysokości dokonanej przedpłaty.
 
Jeżeli wystąpią opóźnienia w płatnościach to zostaną wystawione noty odsetkowe w wysokości odsetek ustawowych. Bez względu na indywidualnie określony termin płatności są one zawsze wymagalne w terminie 14 dni od daty ich wystawienia. Brak zapłaty za noty odsetkowe powoduje, podobnie jak w przypadku zaległości w płaceniu faktur, wstrzymanie bieżącej sprzedaży.
 
Dostawy
Grawcom dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W przypadku braku towaru na magazynie Klient zostanie poinformowany o przybliżonym terminie dostawy.

W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej dostawy, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami zwrotu i ponownej wysyłki towaru.
 
Orientacyjny czas realizacji dostaw towaru będącego na stanie Grawcomu

    • dla zamówień złożonych do godz.14:00 - dostawa w następnym dniu roboczym do godz. 17:00
    • dla zamówień złożonych po godz.14.00 - dostawa w przeciągu dwóch dni roboczych do godz. 17.00
 
Opłaty za transport
Wysyłka do siedziby Klienta lub na stały adres działalności firmy Klienta:
    • opłata transportowa wynosi 20 zł netto
    • opłata transportowa z pobraniem do kwoty 600 zł brutto wynosi 24 zł netto,
    • opłata transportowa z pobraniem do kwoty 4900 zł brutto wynosi 24 zł netto + 0,9% od kwoty pobrania
 
Adres dostawy
Uwaga! Adres punktu odbioru (adres wysyłkowy) musi być zgłoszony przez Klienta przy rejestracji firmy w systemie www.zakupygrawcom.pl. Jakakolwiek zmiana parametrów dostawy musi być wyraźnie odnotowana na formularzu zamówienia składanego drogą elektroniczną.
 
Odbiór towaru
Dostawa towaru realizowana jest przesyłką ubezpieczoną. Firma Kurierska dostarcza towar do dwóch dni roboczych przy czym zazwyczaj jest to następnego dnia roboczego od momentu jej nadania. W przypadku gdy Kurier nie zastanie nikogo w firmie pozostawi awizo z dokładną informacją gdzie i kiedy można przesyłkę odebrać lub dwukrotnie ponowi próbę jej przekazania w przeciągu 2 kolejnych dni. Awizowane przesyłki należy odebrać w przeciągu 2 dni z magazynu firmy kurierskiej lub podczas dwóch kolejnych prób dostarczenia w firmie. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w podanym terminie 3 dni roboczych wróci z powrotem do Grawcomu. Uwaga! Nie odebranie przesyłki w terminie spowoduje obciążenie Klienta kosztami wysyłki i powrotu towaru do naszej firmy.
Klient ma obowiązek sprawdzenia opakowania i stanu towaru w momencie dostawy i w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru należy w obecność Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny szkody zawierający opis uszkodzenia oraz w miarę możliwości wykonać zdjęcia. Podpisany przez Klienta i Kuriera protokół należy przekazać Kurierowi, a kopię protokołu przesłać natychmiast e-mailem do Grawcomu w celu poinformowania nadawcy przesyłki o zaistniałej sytuacji. Tylko prawidłowo sporządzony i przekazany protokół szkody umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu szkody powstałej podczas transportu z ubezpieczenia. 
W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Grawcom e-mailem i ustalić dalsze działania.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z warunkami gwarancji.


Zwrot towaru
Grawcom nie przyjmuje zwrotów zakupionego u siebie towaru, w szczególności licencji, jeśli towar był sprowadzony na indywidualne zamówienie Klienta, a także jeśli zakup dotyczył urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo odstępstwa od tej reguły i zgody na zwrot towaru w uzasadnionych przypadkach, niektórych towarów nowych, pełnowartościowych, nie noszących znamion użytkowania, w oryginalnych, niezniszczonych opakowaniach oraz znajdujących się w aktualnej ofercie Grawcom, w terminie 7 dni od daty zakupu. W takiej sytuacji Klient musi taki zwrot uzgodnić z Grawcom i otrzymać pisemne zezwolenie.
Podstawą do zwrotu nie może być różnica w wyglądzie otrzymanego towaru, a jego zdjęciem publikowanym na platformie www.zakupygrawcom.pl, które może wynikać z warunków technicznych zdjęcia.
Podstawą do zwrotu nie może być także różnica w wyglądzie otrzymanego towaru, a jego próbką z Wzornika Materiałów Grawerskich, gdzie są dopuszczalne różnice w odcieniach kolorów między próbką, a materiałem z magazynu.
 
Warunki zwrotu towarów:

    • koszty zwrotu (po uprzednim uzyskaniu zgody z Grawcom) ponosi Kupujący;
    • zwrot pieniędzy na konto Kupującego, po potrąceniu kosztów transportu oraz innych ustalonych nastąpi w przeciągu 14 dni od momentu ponownego przyjęcia towaru na magazyn i otrzymaniu podpisanej przez Klienta faktury korygującej
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących warunków współpracy z Grawcom udziela Dział Handlowy, tel. 22 7502611, 22 7502612.
 
Gwarancje
Produkty objęte są gwarancją w zależności od typu i rodzaju produktu:
    • materiały grawerskie – 12 miesięcy gwarancji (chyba że ujęto inaczej w specyfikacji technicznej materiału)
    • akcesoria grawerskie – 3 miesiące gwarancji
    • narzędzia grawerskie – jako materiały eksploatacyjne nie objęte są gwarancją
    • automaty pieczątkarskie Traxx – 24-miesięczna gwarancja na wady fabryczne
    • akcesoria do ploterów tnących - 3 miesiące gwarancji
    • urządzenia - zgodnie z warunkami gwarancji na poszczególne modele urządzeń. Urządzenia bez podpisanej i odesłanej do Grawcom karty gwarancyjnej nie spełniają warunków gwarancji
 
 
Użytkowanie materiałów, akcesoriów i urządzeń
Każdy Klient użytkujący zakupione w Grawcom produkty zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta dotyczących obróbki materiałów lub w wypadku akcesoriów i urządzeń do zapoznania się z instrukcją obsługi danego urządzenia i respektowania jej postanowień. Dotyczy to zarówno procedur związanych z przechowywaniem i obróbką materiałów, zastosowania wszelkich procedur BHP przy tego typu działaniach. W wypadku akcesoriów i urządzeń Klient musi znać aktualne przepisy BHP dotyczące użytkowania produktów zakupionych w Grawcom.
 
Pamiętać trzeba o tym, że wiele narzędzi, akcesoriów i urządzeń posiada ruchome i jednocześnie ostre elementy, które przy niewłaściwej eksploatacji mogą spowodować uszkodzenia ciała lub śmierć.
 
Reklamacje wadliwych produktów objętych gwarancją Grawcom
Grawcom przyjmuje do postępowania reklamacyjnego tylko te produkty, które są objęte jego gwarancją. Zgłoszenie należy dokonać pisemnie i ustalić sposób postępowania. Zwrot reklamowanego towaru może nastąpić tylko po pisemnym potwierdzeniu i wskazaniu przez Grawcom sposobu zwrotu. Zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy spedycyjnej.
 
Reklamacje przesyłek (w tym uszkodzenia w transporcie)
Wszystkie przesyłki produktów nadawane przez Grawcom zapakowane są zgodnie z zaleceniami firm kurierskich w opakowania kartonowe (pudła lub specjalne koperty) oraz są zaklejone firmowymi taśmami pakowymi Grawcom. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie braku ich przerwania przy odbiorze przesyłki w obecności Kuriera – przed potwierdzeniem odbioru. Jest to istotne w celu zabezpieczenia się przed kradzieżą lub odbiorem uszkodzonej przesyłki towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie lub zgłoszenia braku - podejrzenie kradzieży muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towaru/przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku reklamacji realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy kurierskiej, w miarę możliwości wykonać zdjęcia oraz niezwłocznie powiadomić Dział Handlowy Grawcom. W takim przypadku prosimy o zachowanie WSZELKICH elementów pakowania (taśmy, folie, kartony), oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Reklamacje nie spełniające podanych wymagań nie będą rozpatrywane.
Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z fakturą lub zamówieniem muszą być zgłoszone do Grawcom najpóźniej w dniu otrzymania przesyłki e-mailem lub faxem.
 
Inne reklamacje
W pozostałych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Handlowym Grawcom. Kontakty: tel. 22 7502611, 22 7502612
 
Postanowienia Końcowe
Grawcom nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i prawidłowe użycie materiałów, akcesoriów, narzędzi i urządzeń zakupionych przez platformę www.zakupygrawcom.pl
 
Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu utraconych korzyści lub strat w związku z awarią urządzenia, narzędzia lub innego towaru, jego prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem. Dotyczy produktów zakupionych przez platformę www.zakupygrawcom.pl.